Home Obsah Pripomienky Pridať text
Pridané: 8.2.2004 Autor: MiroMcDuck

Čo je to...

Route 66

História: Na počiatku 20. storočia vznikla v USA v dôsledku rozširujúceho sa automobilového priemyslu potreba nových spevnených diaľnic. Navyše chýbala súvislá transkontinentálna diaľnica, ktorá by spájala východ so západom. Táto situácia vyústila v prijatie The Federal Aid Highway Act (Federálny zákon o diaľniciach) roku 1921. Myšlienku diaľnice spájajúcej Chicago a Los Angeles prezentoval Cyrus Stevens Avery z Tulsy. Preto býva často nazývaný "Otec Route 66". Diaľnica bola otvorená roku 1926 a 11. novembra 1926 dostala označenie U.S. Route 66. V čase otvorenia bolo spevnených len 800 míľ, súvisle spevnená bola až v roku 1938. Rýchlo sa stala hlavnou americkou dopravnou tepnou. Poskytla prácu nezamestnaným v dôsledku Veľkej hospodárskej krízy a umožnila rýchlejšiu mobilizáciu počas 2. svetovej vojny.
Route 66 sa však pomaly stávala zastaralou. Roku 1956 bol vydaný nový cestný zákon - The Interstate Highway Act a Route 66 bola čiastočne nahradená diaľnicou Interstate 40, ďalej I-55, I-40, I-15 a I-10. Od roku 1970 boli skoro všetky časti bývalej Route 66 nahradené modernou štvorprúdovou diaľnicou. Roku 1985 Route 66 oficiálne zanikla.
Avšak v 1995 bolo povolené označiť časti bývalej Route 66 symbolmi Historic Route 66.
Linky: Route 66 History - Route 66 Patrol
History of Route 66 - National Historic Route 66 Federation
History of Route 66

Geografia: Route 66 bola prvá transkontinentálna diaľnica svojho druhu v USA. Začína v Chicagu (Grant Park) a končí v Los Angeles (Santa Monica). Celková dĺžka je 2448 míľ (3939 km). Prechádza cez 8 štátov (Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nové Mexiko, Arizona a Kalifornia) a 3 časové pásma. Vedie skrz také mestá ako Chicago, Springfield, St.Louis, Oklahoma City, Amarillo, Albuquerque, Santa Fe a Los Angeles. Najkratší úsek leží v Kansase (12 míľ), najdlhší v Novom Mexiku (asi 500 míľ). Dnes by ste Route 66 nenašli na žiadnej mape.
Linky: Route 66
Historic Route 66: Facts

Symbol: Route 66 je pre USA legenda. Často sa nazýva "The Mother Road" ("Matka ciest") alebo "America's Main Street" ("Hlavná cesta Ameriky"). Je to jeden zo zdrojov národného povedomia a symbol spojenia: východu so západom, ľudoprázdnych oblastí s dvomi veľkomestami.
Ako prvý pozdvihol Route 66 na kultúrnu ikonu zrejme John Steinbeck roku 1939 v diele The Grapes of Wrath (Ovocie hnevu), kde sa Route 66 venuje v 12. kapitole a používa termín "The Mother Road".
Ešte väčšiu slávu získala Route 66 vďaka piesni "Get Your Kicks on Route 66" ("Poriadne sa odviaž na Route 66"), ktorú roku 1946 zložil Bobby Troup. Dodnes bola nahraná asi 200 krát, viac než 100 interpretmi (Rolling Stones, Depeche Mode...).
A samozrejme je notoricky známe aj logo Route 66.
"Thanks to the interstate highway system, it is now possible to travel across the country from coast to coast without seeing anything." (Charles Kuralt)
Linky: U.S. Route 66: Historic Road Is Time Line of America - National Geographic


http://miromcduck.szm.sk

Copyright © 2004 MiroMcDuck