Home Obsah Pripomienky Pridať text
Pridané: 21.6.2003 Autor: MiroMcDuck

Čo je to...

Olbersov paradox

Olbersov paradox: Tento paradox sa zaoberá zdanlivo jednoduchou otázkou: Prečo je v noci tma? Istý čas si ľudia mysleli, že vesmír je nekonečný a statický. Teda, že vo vesmíre je nekonečne veľa hviezd, ktoré sú náhodne rozmiestnené, nepohybujú sa, nevznikajú ani nezanikajú. S touto teóriou sa okamžite objavil aj problém, dnes známy ako Olbersov paradox.
Hovorí asi toto: Ak by bola pravdivá teória nekonečného statického vesmíru, potom, ak by sme sa pozreli ktorýmkoľvek smerom, museli by sme skôr či neskôr naraziť na nejakú hviezdu. Obloha by musela byť rovnomerne vyplnená hviezdami a celá by svietila prinajmenšom ako Slnko.
Ale nie je to tak. Prečo?

Možné vysvetlenia:
1. Väčšina hviezd je príliš ďaleko na to, aby sme ich videli.
Hviezdy môžu byť akokoľvek ďaleko. Ich svetlo k nám raz musí doletieť a keďže sú nekonečne staré a nepohybujú sa, už sa tak muselo stať. Navyše, ak ich je nekonečne veľa, stalo sa tak na každom mieste oblohy a Olbersov paradox to nerieši.
2. Svetlo zo vzdialených hviezd je pohlcované medzihviezdnym prachom.
Aj svetlo nesie so sebou určitú energiu. Tento prach by sa postupne zahrieval, až by nakoniec nielenže stratil schopnosť pohlcovať ďalšie svetlo, ale sám by začal žiariť ako hviezda.
3. Vo vesmíre je len konečne mnoho hviezd.
Ani toto vysvetlenie Olbersov paradox úplne nerieši. Hviezd je stále dosť na to, aby rozžiarili oblohu.
4. Rozmiestnenie hviezd vo vesmíre nie je rovnomerné; možno sú usporiadané jedna za druhou.
Je to možné, ale dosť nepravdepodobné.
5. Vesmír nie je statický, hviezdy vznikajú a zanikajú, svetlo z niektorých k nám ešte nedoletelo, iné medzitým vyhasli, naviac vesmír sa rozpína, takže môže dochádzať k takému červenému posuvu, že svetlo je takmer neviditeľné.
Najsprávnejšia odpoveď.

História: S myšlienkou nekonečného vesmíru prišiel už v roku 55 pr.n.l. rímsky filozof Lucretius vo svojom diele O povahe sveta. Ľudia sa však asi dve tisícročia prikláňali k predstave Aristotela, že Zem je v strede vesmíru a vesmír je tvorený akousi nebeskou klenbou, na ktorej sú rozosiate hviezdy a za ňou je len prázdnota.
Jedným z prvých, ktorí seriózne navrhli teóriu nekonečného vesmíru, bol anglický matematik a astronóm Thomas Digges roku 1576. Olbersov paradox, ktorý sa vzápätí vynoril, vyriešil tým, že väčšina hviezd je príliš ďaleko na to, aby ich bolo vidieť.
Ako prvý si tento problém plne uvedomil roku 1610 Johannes Kepler, ktorý sa vrátil k teórii ohraničeného vesmíru.
Prvú matematickú analýzu problému priniesol až švajčiarsky matematik Jean Phillipe Loys de Cheseaux v roku 1744 stavajúc na diele Edmunda Halleyho. Dal Olbersovmu paradoxu matematické podklady a ukázal, že obloha by musela byť 180 tisíc krát žiarivejšia ako Slnko. Navrhol existenciu medzihviezdneho média, ktoré svetlo absorbuje.
S podobným riešením prišiel roku 1826 Heinrich Olbers. Napriek tomu je paradox pomenovaný po ňom.
Avšak už roku 1831 John Herschel teóriu pohlcovania svetla vyvrátil.
Definitívne vyriešil Olbersov paradox roku 1901 Lord Kelvin, keď ukázal, že hviezdy nemôžu svietiť večne.

Linky: Olbers' Paradox - University of Leeds
Olbers' Paradox
What is Olbers' Paradox?
Paradoxy statického vesmíru
Kosmologie: Standardní model

Heinrich Wilhelm Matthäus Olbers (1758 - 1840): Nemecký astronóm a lekár. Narodil sa 11. októbra 1758 v Arbergene, dedinke pri Brémach. Študoval medicínu v Gottingene (1777-1780), popritom navštevoval kurz matematiky. Roku 1779 vymyslel novú metódu vypočítavania obežných dráh komét. Publikovaná bola roku 1797 a šlo o prvú uspokojivú metódu tohto druhu. Napriek sláve, ktorú mu to prinieslo, stal sa lekárom a od roku 1781 do 1823 pôsobil v Brémach. Vraj nespal viac ako 4 hodiny denne, väčšinu noci sa venoval astronómii a výskumu komét. Roku 1815 objavil kométu, ktorá dnes nesie jeho meno - Olbersova kométa. Okrem toho objavil dve planétky - Pallas (1802) a Vesta (1807), a ďalšie štyri kométy. Avšak najviac ľudí ho pozná vďaka Olbersovmu paradoxu, ktorým sa zaoberal, a ktorý je po ňom pomenovaný. Heinrich Olbers bol dvakrát ženatý, zomrel 2. marca 1840. Prežil ho jeden syn.
Linky: Olbers, Heinrich Wilhelm Matthäus - The Columbia Encyclopedia
Olbers, Heinrich Wilhelm Matthias - The 1911 Edition Encyclopedia


http://miromcduck.szm.sk

Copyright © 2003 MiroMcDuck