Home Obsah Pripomienky Pridať text
Pridané: 7.2.2004 Autor: MiroMcDuck

Čo je to...

Fahrenheitova stupnica

História: V roku 1714 zostrojil Daniel Gabriel Fahrenheit prvý ortuťový teplomer. Oproti dovtedy používaným liehovým teplomerom bol presnejší a mohol sa použiť pre väčší rozsah teplôt.
Roku 1724 uviedol novú stupnicu, ktorá dostala meno Fahrenheitova stupnica. Bola inšpirovaná stupnicou dánskeho astronóma Ole Roemera. Rýchlo sa rozšírila v Holandsku, Británii a anglicky hovoriacich krajinách.
1742 - Anders Celsius predstavil svoju stostupňovú teplotnú stupnicu, ktorá nahradila Fahrenheitovu a používa sa dodnes vo väčšine sveta.
Fahrenheitova stupnica sa dnes používa prevažne len v USA a je na ústupe.
Linky: Fahrenheit's Thermometer - University of South Carolina
The History Behind the Thermometer - About.com

Význačné body: Ako základ pre svoju stupnicu si Fahrenheit vybral 2 referenčné body: teplotu tuhnutia zmesi vody, ľadu a soli (0°F), čo bola vtedy najnižšia dosiahnuteľná teplota, a normálnu teplotu ľudského tela (96°F).
Neskôr boli referenčné body upravené na 32°F (bod mrazu) a 212°F (bod varu). Normálna teplota ľudského tela je dnes približne 98,6°F.
Jediná teplota, ktorá je rovnaká v Celsiovej aj Fahrenheitovej stupnici, je presne -40° C/F.
Linky: Fahrenheitova teplotní stupnice - conVERTER

Prevody: Ak označíme Tc teplotu v °C a Tf teplotu v °F, dostaneme:
Fahrenheit >> Celsius: Tc = (5/9) * ( Tf - 32 )
Celsius >> Fahrenheit: Tf = (9/5) * Tc + 32
Nasledujúca tabuľka prepočítava hodnoty medzi stupnicami:
(zmeňte príslušnú hodnotu a kliknite myšou vedľa)
°C = °F
Linky: Měření teploty a teplotní stupnice
Teplotní stupnice

Daniel Gabriel Fahrenheit (1686 - 1736): Narodil sa 24. mája 1686 v Gdaňsku do rodiny bohatého nemeckého kupca. Bol najstarším z piatich detí. Po náhlej smrti rodičov v 1701 bol poslaný do Amsterdamu. Konštruoval meteorologické prístroje a pracoval tiež ako fúkač skla. V roku 1708 navštívil Roemera, ktorý ho inšpiroval k výrobe teplomerov. 1709 vynašiel liehový teplomer a 1714 ortuťový. V 1724 publikoval svoju jedinú vedeckú prácu Philosophical Transactions, v ktorej predstavil Fahrenheitovu stupnicu. Ešte toho roku bol pripustený do Royal Society. Zomrel 16. septembra 1736 v Haagu.
Linky: Fahrenheit, Daniel Gabriel - Facts On File
Daniel Gabriel Fahrenheit - BBC
Fahrenheit, Daniel Gabriel - Encyclopaedia Britannica


http://miromcduck.szm.sk

Copyright © 2004 MiroMcDuck