Home Obsah Pripomienky Pridať text
Pridané: 10.2.2004 Autor: MiroMcDuck

Čo je to...

Armagedon

Úryvok: " 16 Zhromaždil ich na miesto po hebrejsky nazývané Harmagedon. 17 Aj siedmy [anjel] vylial svoju čašu na vzduch, a vyšiel z chrámu od trónu mohutný hlas: Stalo sa!  18 Nato nastali blesky, zvuky, hromy a veľké zemetrasenie, aké nebolo odvtedy, čo je človek na zemi; také veľké bolo zemetrasenie.  19 A veľké mesto sa rozpadlo na tri čiastky a mestá národov padli. Boh sa rozpomenul na veľký Babylon, aby mu dal kalich vína svojho rozhorčeného hnevu.  20 Všetky ostrovy zmizli a vrchov viac nebolo.  21 Veľký ľadovec ako závažie padal z neba na ľudí a rúhali sa Bohu pre pliagu ľadovca, lebo veľmi veľká bola jeho pliaga." (Zjavenie 16:16-21)
Linky: Zjavenie Jána, 16. kapitola - Biblia.sk

Biblický výklad: Armagedon je podľa Biblie miesto záverečnej veľkej bitvy medzi božími vojskami a kráľmi zeme. Na tomto mieste sa zhromaždia obrovské vojská, samotná bitva sa potom odohrá pri Jeruzaleme. Po všetkom príde koniec sveta.
Linky: Bible Prophecy - Armageddon
Armageddon - Wikipedia

Megiddo: Slovo armagedon je odvodené od hebrejského "Har Megiddo", čo v preklade znamená "hora Megiddo". Megiddo bolo staroveké mesto na hraniciach Samárie a Galileje v dnešnom severnom Izraeli. Samotné slovo "megiddo" znamená voľne preložené "miesto zhromaždenia".
Megiddo sa nachádzalo na južnej strane planiny Esdraelon (dnes Jezreel) priamo v ceste cez Karmelské pohorie. Šlo o významnú strategickú pozíciu. Kto ovládal Megiddo, ovládal cesty medzi Egyptom a Mezopotámiou.
Osídlenie Megidda sa datuje do rokov 7000 - 500 pr. n. l. Pod kontrolu Izraelitov prišlo mesto až za kráľa Dávida (okolo 1000 pr. n. l.), jeho syn Šalamún neskôr mesto vystaval a urobil administratívnym centrom kráľovstva. Mesto bolo opakovane dobývané a vystavované (asi 25 krát) a odohralo sa pri ňom množstvo významných bitiev.
Najvýznamnejšie ("predarmagedonské") bitvy:
1469 pr. n. l. - prvá vierohodne doložená veľká bitva v histórii; egyptský faraón Thutmoses III ovládol Kanaán
609 pr. n. l. - Egypt pod vedením Necha II zvíťazil nad Židovským kráľovstvom, židovský kráľ Joziáš bol zabitý
1918 n.l. - britské vojská pod vedením generála Edmunda Allenbyho v rámci 1. svetovej vojny porazili Turkov a Palestína prešla pod britskú kontrolu
Linky: Armageddon - The Daily Bible Study
Megiddo: City of the Bible

Umenie: Slovo "armagedon" si už dlho ľudia spájajú skôr s udalosťou než s miestom. Armagedon s významom, ako ho poznáme dnes, bol poprvýkrát použitý pochopiteľne v Biblii, konkrétne Zjavenie Jána (Apokalypsa) 16:16. Mesto Megiddo však bolo mnohokrát spomínané už v Starom Zákone. Tematika armagedonu v poslednej dobe ožila aj vďaka príchodu 3. tisícročia. Dokladom môže byť séria kníh Armageddon dvojice autorov Tim Lahaye a Jerry B. Jenkins, ktorá je už roky bestsellerom v USA a v roku 2001 sa 9. diel stal dokonca najpredávanejším románom.
Symbolika armagedonu zaznamenala rozmach aj v kinematografii, napr. Armageddon (1998) alebo Megiddo: The Omega Code 2 (2001).
Linky: Nejvyšší příčky žebříčku - 100+1 ZZ


http://miromcduck.szm.sk

Copyright © 2004 MiroMcDuck